Wednesday, 11 September 2019
Merujuk perkara diatas, Kerajaan Negeri Johor sedang menjalankan satu kaji selidik berhubung Belanjawan Johor.

Sehubungan dengan itu, dimohon pihak YB Dato' / YB Tuan / YAA Dato' / YBM Tunku / Tuan / Puan untuk memberi cadangan serta aspirasi untuk Belanjawan Johor 2020. Kaji selidik boleh diakses melalui link fb Menteri Besar Johor, Dato' Dr. Sahruddin Jamal atau scan QR Code di dalam poster dibawah atau melalui link berikut http://bit.do/KajiSelidikBelanjawanJohor2020 .

Maklumbalas dan cadangan YB Dato' / YB Tuan / YAA Dato' / YBM Tunku / Tuan / Puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

No comments:

Post a comment