Tuesday, 23 January 2018


LAWATAN KERJA (SISTEM E-PBT) OLEH MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT (MPS) KE MPKu.
PENERANGAN DAN TAKLIMAT OLEH JABATAN KEWANGAN DAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT.
22:12:2018 0930PG.


PROGRAM SEPETANG BERSAMA YB DATUK MD. JAIS BIN SARDAY


PROGRAM SEPETANG BERSAMA YB DATUK MD. JAIS BIN SARDAY, PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN NEGERI JOHOR. 
- TAKLIMAT PERANCANGAN MPKu 
- PELANCARAN KIOSK i- PAYMENT