Objektif & Fungsi


 • Membangunkan Majlis Perbandaran Kulai sebagau pusat kegiatan ekonomi, sosial dan pusat penempatan penduduk yang sempurna dan selesa.
 • Menggalakkan penyertaan bumiputra dalam perniagaan, perdagangan dan perindustrian.
 • Menyusun semula sosioekonomi penduduk setempat.
 • Menggalak dan memajukan kawasan pinggiran bandar.
 • Membantu menjayakan cita-cita menghapuskan kemiskinan.


Fungsi

 • Perancangan, merangsang dan mengawal pembangunan di kawasan-kawasan MPKu melalui Racangan Struktur / Rancangan Tempatan.
 • Menyelaras, merancang dan merangsang bandar-bandar dan pembangunan bandar-bandar bersama-sama dengan mengawal bangunan, iklan dan papan tanda.
 • Penganjuran pelupusan sisa, sisa pepejal dan kerja - kerja di kawasan pentadbiran Majlis pembersihan.
 • Menyediakan perkhidmatan kesihatan, makanan mudah berjangkit dan kawalan penyakit.
 • Menjaga perkiraan lesen dan aktiviti pengindahan kawalan dalam kawasan majlis.
 • Mengekalkan dan menaiktaraf kemudahan asas dan peningkatan status infrastruktur untuk menggalakkan aktiviti ekonomi dan sosial yang berdaya maju.
 • Menyelaras dan menganjurkan sistem pengangkutan lalu lintas.
 • Menyediakan kemudahan awam seperti gerai, pasar, menjajakan kawasan, dewan umum, budaya dan seni pusat, kompleks sukan, taman rekreasi, perpustakaan, bas / teksi berhenti, kemudahan awam dan lain-lain.