Saturday, 28 July 2018

MAJLIS Clock-Out YANG DIPERTUA,TN.HJ FARIZAL ISMAIL

Majlis "Clock-Out" Yang DiPertua Tn Hj Farizal Ismail telah diadakan pada hari Khamis 28 Julai 2018 jam 3.30 petang di lobi MPKu. Program ini adalah meraikan pertukarankenaikan pangkat beliau ke Pejabat Daerah Kota Tinggi sebagai Pegawai Daerah. Turu bersama pada program tersebut ialah Tuan Setiausaha MPKu, Norrizam Muhamad. Terima kasih diucapkan kepada beliau dan selamat maju jaya.
Tuesday, 17 July 2018

Draf Rancangan Kawasan Khas Kulai-Sedenak 2025

Visi :

"Membangunkan Sedenak Digital Valley sebagai Hab Data dan Digital Menjelang Tahun 2025 Berasaskan Infrastruktur Dan Komuniti Bandar Pintar Di Masa Hadapan"

  1.  Strategi 1 : Menekankan imej perbandaran yang hijau serta penyediaan infrastruktur dan utiliti                                asas (enabler) dengan nilai tambah dimensi hijau.

  2.  Strategi 2 : Projek dan program-program bersifat teknologi maklumat dan digital akan
                          diperkenalkan sebagai perubahan ke arah minda transformasi digital komuniti
                          Sedenak Digital Valley.

   3.  Strategi 3 : Penambahbaikan struktur pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) dengan
                           kerjasama dari agensi-agensi lain yang berkaitan.

 
Jangkaan penduduk 2025 =  83,242

Penjanaan 77,500 peluang pekerjaan (2018 - 2025)
Tenaga Mahir 70%,  separa mahir 20% dan pekerja am 10%.
JAMUAN HARI RAYA, MAJLIS PERPISAHAN YDP, ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2017 DAN MERAIKAN PESARA DAN BAKAL HAJI
                          Majlis Di Sempurnakan Oleh Dato Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor


Monday, 2 July 2018

LAWATAN RASMI YB TAN HONG PING, PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN DAN TEKNOLOGI NEGERI JOHOR KE MPKu.