Misi & Visi


Visi
Ke arah perbandaran cemerlang dan sejahtera.


Misi
Menuju ke arah sebuah pihak berkuasa tempatan yang dinamik dan efisien.
Memberikan perkhidmatan asas yang cemerlang dan terbaik.
Membuat dan melaksanakan perancangan yang teratur, berkualiti dan holistik.
Membina masyarakat penyayang, berilmu, berbudaya dan berdisiplin.
Meningkatkan taraf hidup dan ekonomi penduduk selaras dengan dasar ekonomi negara.
Mengawal dan menguatkuasa perundangan serta kualiti alam sekitar.

Wawasan MPku
Mewwujudkan sebuah Majlis Perbandaran yang dinamik bagi memastikan tercapainya taraf kesejahteraan hidup yang sempurna, di samping meningkatkan taraf ekonomi yang bersesuaian dengan Dasar Ekonomi dan Pembangunan Negara.