Tuesday, 23 January 2018


LAWATAN KERJA (SISTEM E-PBT) OLEH MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT (MPS) KE MPKu.
PENERANGAN DAN TAKLIMAT OLEH JABATAN KEWANGAN DAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT.
22:12:2018 0930PG.


No comments:

Post a Comment