Tuesday, 17 July 2018

Draf Rancangan Kawasan Khas Kulai-Sedenak 2025

Visi :

"Membangunkan Sedenak Digital Valley sebagai Hab Data dan Digital Menjelang Tahun 2025 Berasaskan Infrastruktur Dan Komuniti Bandar Pintar Di Masa Hadapan"

  1.  Strategi 1 : Menekankan imej perbandaran yang hijau serta penyediaan infrastruktur dan utiliti                                asas (enabler) dengan nilai tambah dimensi hijau.

  2.  Strategi 2 : Projek dan program-program bersifat teknologi maklumat dan digital akan
                          diperkenalkan sebagai perubahan ke arah minda transformasi digital komuniti
                          Sedenak Digital Valley.

   3.  Strategi 3 : Penambahbaikan struktur pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) dengan
                           kerjasama dari agensi-agensi lain yang berkaitan.

 
Jangkaan penduduk 2025 =  83,242

Penjanaan 77,500 peluang pekerjaan (2018 - 2025)
Tenaga Mahir 70%,  separa mahir 20% dan pekerja am 10%.
No comments:

Post a Comment